Terheijden energie neutraal

Klant Traais Energie Collectief
Regio Terheijden

Het Traais Energie Collectief (TEC) heeft de ambitie om Terheijden volledig energieneutraal te maken. Een van de initiatieven die hieraan bijdragen is de aanleg van een warmtenetwerk op basis van duurzame energie- en warmtebronnen als zonnepanelen, windmolens en een WKO-installatie.

De warmte die in aanlegfase 1 wordt geleverd, wordt afgenomen door bestaande panden, waarbij de vraag is of deze panden aangesloten kunnen worden op het distributienet, en zo ja hoe.

In dit kader heeft TEC een bewonersinventarisatie geïnitieerd om inzichtelijk te krijgen voor welke bewoners het gewenst, realistisch en technisch haalbaar is om de overstap naar TEC te maken en daarmee het initiatief naar een volgende
fase te helpen.

Ingenieurs-op-Zuid brengt van alle individuele adressen de mogelijkheden in kaart om aan te sluiten op het distributienet in de straat, zodat TEC en de bewoners kunnen komen tot een leveringsovereenkomst.